سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نیروی انتظامی 
تبلیغ 
 
ادامه دارد 
تبلیغ 
همکاری 
دفترتبلیغات 
تبلیغ 
 
ادامه دارد 
تبلیغ 
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزه 
تبلیلغ 
 
ادامه دارد 
تبلیلغ 
همکاری 
وزارت آموزش و پرورش 
مدارس امین قم 
 
 
تبلیغ وتدریس 
همکاری 
سپاه پاسداران 
مدرس 
 
 
تدرس 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
 
فلسفه 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
 
ادبیات عربی 
تدریس 
مدارس قم 
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
طرح صالحون 
مدرس 
 
 
معارف 
همکاری 
پژوهشگاه باقرالعلوم(ع) 
محقق 
1377/07/01 
ادامه دارد 
بزرگان شيعه 
همکاری 
پژوهشگاه حضرت فاطمه الزهرا(س) 
محقق 
1394/03/24 
ادامه دارد 
تفسير 
همکاری 
دانشنامه كشاورزي 
محقق 
1395/01/25 
ادامه دارد 
محيط زيست و طب در اسلام 
همکاری 
بنیاد نهج البلاغه 
داور و پژوهشگر 
1396/07/01 
ادامه دارد 
نهج البلاغه 
همکاری 
اوقاف 
مبلغ 
1396/01/01 
ادامه دارد 
تبلیغ 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ دفتر تبلیغات 
پژوهشگر 
1396/09/01 
ادامه دارد 
اخلاق اهل بیت(ع) 
همکاری 
کتابخانه فیضیه 
مشاور غیر رسمی  
1394/10/01 
ادامه دارد 
پایان نامه